27η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκη Με 76 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, στις 16.00, η 27ητακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, στο Δημαρχείο (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1οςόροφος).  Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι: Υποβληθείσες προτάσεις χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και υλοποίηση της … Continue reading

Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης της Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2018 O Απολογισμός, ο Ισολογισμός και οι Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης Έτους 2017 του Δήμου Θεσσαλονίκης εγκρίθηκαν σήμερα, Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018, στη διάρκεια της 25ης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά την παρουσίαση που πραγματοποίησαν η Αντιδήμαρχος … Continue reading

WordPress theme: Kippis 1.15