Ραδιόφωνα μόνο για πλούσιους και αεριτζήδες

Τελειώνει όπως φαίνεται σύντομα η ιστορία της ελεύθερης ραδιοφωνίας . Σύμμφωνα με τους σχεδιασμούς άδειες θα μπορούν να πάρουν μόνο οι πλούσιοι και όσοι έχουν πόρους από άλλες δουλειές και όχι από το ραδιόφωνο , αφού τα ποσά είναι αποτρεπτικά για όσους θέλουν να επιβιώσουν μόνο από το ραδιόφωνο

WordPress theme: Kippis 1.15