ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ  ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ Μια συνοπτική ιστορική αναδρομή και αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πρόταση για μιαΝέα Διοικητική Μεταρρύθμιση με στόχο την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

WordPress theme: Kippis 1.15