1 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019, στις 16.00, η 3ητακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, στο Δημαρχείο (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος).

WordPress theme: Kippis 1.15