Προς Μακεδονία Παλλάς Θεσσαλονίκης ΓραφείοΧρήστουΓκατζιαλίδη   Θέμα: Παραχώρηση δωρεάν αίθουσας από το  ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς για συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας

WordPress theme: Kippis 1.15