Εργαστήριο για τον τουρισμό – Η Θεσσαλονίκη πηγή ανάπτυξης για τον τουρισμό Με τη συμμετοχή 30 υψηλόβαθμων στελεχών γνωστών ξενοδοχειακών ομίλων της Θεσσαλονίκης, εκπροσώπων του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Young Entrepreneurs of Thessaloniki, Startups και την παρουσία της Επίτιμου Προξένου της Αυστρίας, Ε. Παπαδοπούλου, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, στη … Continue reading

WordPress theme: Kippis 1.15