ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΣ –ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  1932-2019 Τώρα που μας είπε το τελευταίο αντίο και αναλάβετε τώρα  στο νεκροταφείο στο Πλατύ εκεί που γεννήθηκε. Αξίζει ένα μικρό ιστορικό από την αδελφό του Ανέστη Αναστασιάδη   

WordPress theme: Kippis 1.15