ική Pro Asyl: «Καταυλισμός δυστυχίας» η Μόρια Ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες δεν μεταφέρονται στη Γερμανία με ευθύνη της Ελλάδας, υποστηρίζει η προσφυγική οργάνωση. Στήριξη στο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για μεταφορά προσφύγων από τη Μόρια σε κράτη μέλη της ΕΕ.

Προς τον Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης κύριο  Θεόδωρο Καράογλου. Κύριε Υπουργέ θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν είναι δυνατόν το δικό σας Υπουργείο να ενισχύσει οικονομικά τον πανελλήνιο σύλλογο ιαματικών πηγών και λουτροπόλεων Ελλάδας.

WordPress theme: Kippis 1.15