Πανελλήνιος σύλλογος ιαματικών πηγών και λουτροπόλεων http://xn--hxakic4aa3d.www.loutropoleis.com/ τηλ 2310905164 θεσσαλονίκη ιβήριδος 9 anestis_anastasiadis@yahoo.gr Στις 25/10 2009 στα γραφεία του συλλόγου συνεδρίασε το νέο όργανο της εκτελεστικής επιτροπής. Ο πρόεδρος Ανέστης Αναστασιάδης έθεσε το θέμα λειτουργίας αυτού του οργάνου και ομόφωνα πάρθηκε η απόφαση τα σοβαρά θέματα να είναι εισηγητικά προς το δ.σ. … Continue reading

WordPress theme: Kippis 1.15