Ευρωβουλή: Σώστε τις μέλισσες! Πρωτοβουλία για την προστασία των επικονιαστών αναλαμβάνει η ΕΕ. Προτεραιότητα, αλλά και «αγκάθι» της νέας στρατηγικής είναι η μείωση των φυτοφαρμάκων στις συμβατικές καλλιέργειες.

WordPress theme: Kippis 1.15