προχωρούν τα έργα για τα σκουπίδια στην Κεντρική Μακεδονία με καλό ρυθμό Υπεγράφη η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Ανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης.

WordPress theme: Kippis 1.15