ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΝΕΑ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ

Πανελλήνιος σύλλογος ιαματικών πηγών και λουτροπόλεων  ΕλλάδαςWWW.LOYTROPOLEIS.COM2310905164 Καλούνται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι επιτροπές δουλειάς πρόεδροι Παραρτημάτων επιστημονικοί συνεργάτες κλπ  όπως παραστούν στην τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου με τις εξής θέματα που είναι συμπλήρωμα της ημερήσιας διάταξης που θα είχαμε στα καμένα Βούρλα.

WordPress theme: Kippis 1.15