Η υπερσυντηρητική Μπάρετ στο Ανώτατο Δικαστήριο; Είναι η εκλεκτή του Τραμπ για την κενή θέση στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Ιδιωτικά η Μπάρετ θεωρείται φιλική και φιλόξενη, έχει επτά παιδιά και εθελοντικό έργο. Οι συντηρητικές θρησκευτικές της απόψεις φοβίζουν.

WordPress theme: Kippis 1.15