ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΜΕ ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ – ΔΙΜΕΑ

Εντείνεται η μάχη αναφορικά με τους ελέγχους για την τήρηση των μέτρων που βρίσκονται σε ισχύ για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, στο πλαίσιο συνεργασίας της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης με τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς.

WordPress theme: Kippis 1.15