Κοινωνία & Πολιτισμός Το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας ξεκινά Η πρώτη δια ζώσης επαφή του ιδρύματος με τους φορείς νεολαίας Ελλάδας και Γερμανίας έγινε στη Θεσσαλονίκη. Παρά τα εμπόδια της πανδημίας τα πρώτα πρότζεκτ άρχισαν να υλοποιούνται.

ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΘ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Δελτίο του Εθνικού Πανεπιστημίου του Κιέβου Taras Shevchenko. Οικονομικά, 2017; 2(191): 50-54УДК 334.7JEL ταξινόμηση: O32, O33DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/191-2/8G. Ζαρωτιάδης, PhD, Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

WordPress theme: Kippis 1.15