Συνέντευξη Ευ. Βενιζέλου στην εφ. Πελοπόννησο για το βιβλίο «Εκδοχές Πολέμου» 31 Ιουλίου 2022 Συνέντευξη Ευ. Βενιζέλου στην εφ. Πελοπόννησο και στον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Μάγνη   Το βιβλίο του Ευάγγελου Βενιζέλου, που συντελέστηκε με τη συνδρομή του πατρινού δημοσιογράφου Γιώργου Κουβαρά ως συνομιλητή, έδωσε αφορμή και υλικό για συνέντευξη στην «Πελοπόννησο της Δευτέρας».

WordPress theme: Kippis 1.15