ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ  ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ  WWW.LOYTROPOLEIS .COM EDRA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΒΗΡΙΔΟΣ 9  ΤΚ 54351 anestis_anastasaidis@yahoo.gr  2310905164

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ  2017

Κάθε χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού του συλλόγου, παρουσιάζεται στη Γενική Συνέλευση ο οικονομικός απολογισμός (καταγραφή εσόδων και εξόδων) του απερχόμενου έτους, αφού προηγουμένως ελεγχθούν τα σχετικά παραστατικά από την εξελεγκτική επιτροπή. Ο οικονομικός απολογισμός που παρουσιάζεται από τον ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου και φέρει τις υπογραφές του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία, καθώς και των τριών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Θέλουμε να τονίσουμε, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, ότι τα έσοδα μας δεν επιτρέπουν να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και αιτήσεις ενός πανελλαδικού φορέα, όπως είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος  των Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη επί της οδού Ιβήριδος 9 του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πρέπει να τονιστεί ότι η φιλοξενία των γραφείων του Συλλόγου αποτελεί ουσιαστικά πρόσφορα του μέλους του συλλόγου μας Χαρίκλειας Αναστασιάδου την οποία και ευχαριστούμε θερμά.

Άλλο έσοδο  πάντα ήταν ένα ποσόν από διαφήμιση της Σουρωτής α.ε στο site του συλλόγου μας www.loutropoleis.com αλλά και αυτήν τη χρονιά του 2017 δεν την έχουμε πάρει και η δήλωση του πρόεδρου της παραπάνω επιχείρησης που τώρα άλλαξε χέρια ότι είναι δύσκολα να δοθούν για λογούς που δεν γνωρίζουμε αν και η διαφήμιση υπάρχει στο site του σύλλογοι εδώ και δυο χρόνια και έσοδα του συλλόγου πλέον βάζουμε την διαφήμιση του Μακεδονία Παλλάς στα δυο sait loutropoleis.com και www.neatoympas.gr

Άλλο έσοδο που έχουμε είναι από την χρονιάτικη εκδήλωση του συλλόγου, το οποίο για το 2017 ανέρχεται στα 311 ευρώ. Επίσης έχουμε και 150 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό.

Οι συνδρομές των μελών, η προσφορά πρόεδρου για τα τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και η  ασφάλεια αυτοκινήτου -ΚΤΕΟ από τον αναπληρωτή πρόεδρο, συμβάλουν στην λειτουργία του συλλόγου μας

Θέλουμε, επίσης, να τονίσουμε ότι σχετικά με τα οικονομικά του συλλόγου, πολλές φορές μπήκε σαν θέμα στην ημερήσια διάταξη από τον πρόεδρο, αλλά για τους γνωστούς οικονομικούς λόγους ποτέ δεν πάρθηκε κάποια απόφαση και αν πάρθηκαν ποτέ δεν υλοποιήθηκε, έστω για τα λειτουργιά έξοδα που ένα μεγάλη μέρος αυτών των εξόδων πολλές φορές βαρύνουν το προεδρείο.

Σημειώνουμε, ακόμη ότι τα έξοδα μετάβασης σε διάφορες λουτροπόλεις βαρύνουν τα ίδια τα μέλη του Δ.Σ. όπως και οι συνεδριάσεις εκτός γραφείου.

Κατόπιν αυτής την μικρής μας εισηγητικής έκθεσης πρόταση του προεδρείου, ταμία και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι να υποβάλουμε προς έγκριση στο Δ.Σ. τον οικονομικό απολογισμό του συλλόγου στη χρονιά που μας πέρασε 2017 και που είναι τα νούμερα έτσι απλά και κατανοητικά.

Θέλουμε, επίσης, να τονίσουμε ότι στην εκδήλωση που τυχόν θα κάνουμε θα ενημερωθούν όλα τα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τα τυχόν έσοδα από την εκδήλωση θα ενταχθούν στον οικονομικό απολογισμό του 2018.

 

=======================================================================

Έσοδα

Συνδρομές μελών  1410 ευρώ, από εκδηλώσει του συλλόγου 311 ευρώ, δωρεά του πρόεδρου για τα τέλη κυκλοφορία και ΚΤΕΟ του αυτοκινήτου 320 ευρώ, ασφάλεια αυτοκινήτου δωρεά του αναπληρωτή πρόεδρου 320 ευρώ, δωρεά της Χαρίκλειας Αναστασιάδη για τα ενοίκια γραφείου επί της Ιβήριδος 9 440 ευρώ, έσοδα από ανταποδοτική διαφήμιση στο site του συλλόγου από το Μακεδονία Παλλάς για έξι συνεδριάσεις το 2017 6χ240=1400 ευρώ. Τέλος στον τραπεζικό λογαριασμό παραμένουν 150 ευρώ.

Σύνολο εσόδων 4.351 ευρώ

Το ταμειακό υπόλοιπο του 2016 ήταν 59 ευρώ

Άρα το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ των εσόδων ανέρχεται στα 4.410 ευρώ.

 

 

======================================================================= Έξοδα

Ενοίκιο γραφείου  480 ευρώ, διάφορα έξοδα –αναλώσιμα με τις ανάλογες αποδείξεις 1539,69 λεπτά, τέλη κυκλοφορίας –ΚΤΕΟ αυτοκινήτου 320 ευρώ, ασφάλεια αυτοκινήτου του 2017 320 ευρώ, ιντερνέτ τηλέφωνο γραφείου 12χ24 ευρώ 288 ευρώ, φυσικό αέριο 108 ευρώ, ΔΕΗ 148 ευρώ, sait του Συλλόγου και Νέα τούμπας 107,20 ευρώ, μελανάκια Κοτσώβολος κλπ 139 ευρώ, ΕΥΑΘ 25 ευρώ, έξοδα συνεδριάσεων στο Μακεδονία Παλλάς και σε διάφορες λουτροπόλεις 1400 ευρώ.

Σύνολο εξόδων 4.874,89 ευρώ

 

Έσοδα 4.410 ευρώ – Έξοδα 4.874,89 ευρώ

Άρα έχουμε ένα έλλειμμα στον προϋπολογισμό του 2017 της τάξης των 464,89 ευρώ

 

 

 

 

 

               Ο  Πρόεδρος              Ο Γενικός Γραμματέας                Ο Ταμίας

       Ανέστης Αναστασιάδης      Αχιλλέας Μεταλούλης           Φώτης Γούναρης

 

Η  Εξελεγκτική  Επιτροπή

Ο  Πρόεδρος                Το  μέλος                               Το  μέλος

         Χρήστος Γιασκουλίδης           Αθανάσιος Λαμπρίδης         Παναγιώτης Έμμας

WordPress theme: Kippis 1.15