ΝΕΑ ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 22.2.2018 ΣΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται  τα μέλη του Δ.Σ. και τα προεδρεία των επιτροπών όπως παραστούν στην τακτική  συνεδρίαση  του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας την ΠΕΜΠΤΗ 22.2..2018 σε αίθουσα του ξενοδοχείου Μακεδονια Παλλάς και  ώρα  6.30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ΟΝΔελτίο τύπου της προηγούμενης συνεδρίασης» στην θέρμη στο θερμαις και έσοδα και έξοδα της συνεδρίασης  και συμπεράσματα από την μη παρουσία μελών του Δ.Σ.   

2ον  Ένας μικρός ανασχηματισμός  του Δ.Σ. προκειμένου να είμαστε παρών οι περισσότεροι στις συνεδριάσεις –πρόταση του πρόεδρου για τα δυο μελή του Δ.Σ. Μιτσιάλης και Γεώργιος Πλαγάκος να είναι στο εξής επιστημονικοί συνεργάτες .

3ον Σχετικά με την χρονιάτικη μας εκδήλωση, πρόταση η 4μελη επιτροπή να παραμείνει για την ετοιμασία της εκδήλωσης οπότε και αν γίνει και που θα γίνει

4ον Προτάσεις για άλλες εκδηλώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Και θέμα Σταύρου Νιάρχου επιστολή με πρόταση της Νομικής μας υπηρεσίας-Ντίνας Κυριακού

5ον Ξεκίνησε τις εργασίες της η Ομάδα Εργασίας που συγκρότησε το Υπ. Τουρισμού για τον καθορισμό κριτηρίων διανομής των ιαματικών φυσικών πόρων. δικές μας προτάσεις.

6ΟΝ  Άλλες προτάσεις από μελή του Δ.Σ. εκτός ημερήσιας διάταξης και επίσκεψη στο spa του ξενοδοχείου για μια φωτογραφεία του Δ.Σ. μέσα στην  μονάδα αν δεν έχει λουόμενους.

«Σπόνσορας αυτής της συνεδρίασης  θα είναι   οι  καφέδες μας και όσοι άλλοι μας προσφέρουν από τα μέλη μας θα είναι δεκτά  κλπ

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου                       Ο Γενικός Γραμματέας

Ο πρόεδρος

Ανέστης Αναστασιάδης                            Αχιλλέας Μεταλούλης

2310905164

Θεσσαλονίκη 12.2.2018

 

Υ.Γ. Παρακαλούμε τον Παναγιώτη Άκογλαν σαν επιλαχόν μέλος του Δ.Σ. να είναι παρών στην συνεδρίαση για την αναδιάταξη του Δ.Σ.

WordPress theme: Kippis 1.15