περιφερια κεντικης μακεδονιας τακτικη συνεδριαση

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τηΔευτέρα 11 Ιουνίου 2018, στις 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1οΈγκριση  για την κίνηση διαδικασίας και κατάθεση αιτήματος προέγκρισης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για το Παραλιακό Μέτωπο του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.

Θέμα 2ο: Έγκριση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων επιτήρησης των λοιμωδών επιδημικών νοσημάτων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων των περιφερειών της χώρας

Εισηγήτρια: Γερακίνα Μπισμπινά, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Κ.Μ.

Θέμα 3ο: Έγκριση  7ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2018

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Προγραμματικού Σχεδιασμού Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 4ο: Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 81/26-4-2018 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας και Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Πέλλας για κατασκευή υδρευτικών δικτύων για την ύδρευση της πόλης της Αριδαίας.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

Θέμα 5ο: Έγκριση για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πέλλας, του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γιαννιτσών και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για «Έργο ανάπλασης- αποκατάστασης Ιεράς Μητρόπολης Γιαννιτσών».

Εισηγητής: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

Θέμα 6ο: Έγκριση για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας, του Δήμου Βισαλτίας, και  της Π.Ε. Σερρών – Π.Κ.Μ. για την υλοποίηση του έργου: «Eκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης στους τομείς Β και D της Δ.Κ. Νιγρίτας – Δ. Βισαλτίας – Π.Ε. Σερρών.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Θέμα 7ο: Έγκριση σχεδίου κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  και έκδοση απόφασης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας στην 2η και 3η επαρχιακή οδό».

Εισηγητής: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 8οΈγκριση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου με ανοιχτό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) για την εκτέλεση του Υποέργου 2: «Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποιημένου Εκτιμητή», προϋπολογισμού 44.640,00 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.) της Πράξης: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.

Θέμα 9ο: Έγκριση για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο.2 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΔΕΣΣΑ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΜΕΛΙΣΣΙ».

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.

Θέμα 10ο: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.950.000,00 ευρώ, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» άξονα   προτεραιότητας  ΑΞ04  «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.

Θέμα 11ο: Έγκριση για τη σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Χαλκιδικής και του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 12ο: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του «Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08)».

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 13ο: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του «Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09).

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.

Θέμα 14ο: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του «Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος  Κεντρικής Μακεδονίας (EL10).

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.

Θέμα 15ο: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του «Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11).

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.

Θέμα 16ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 17ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Πιερίας.

Εισηγητής: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Ευχαριστούμε  για  τη  συνεργασία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ-ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Βασ. Όλγας 198- 546 55 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2313 319776, 2313 319676, 2313 319817
fax. 2313 319891
E-mail: press@pkm.gov.gr
presspkm@gmail.com
Δείτε τα Δελτία Τύπου στην ιστοσελίδα www.pkm.gov.gr
Facebook: www.facebook.com/pkmakedonias
WordPress theme: Kippis 1.15