αποψη του ανεστη αναστασιαδη σχετικα με το νέο νομοσχέδιο για τους οτα και περιφέρειες

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ[

Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]

Λίγα λόγια για το νομοσχέδιο Σκουρλέτη για τους ο.τ.α.  και περιφέρειες

Προσπάθησα να διαβάσω το νέο νομοσχέδιο του σύριζα σχετικά με του ΟΤΑ και Περιφέρειες  και έβγαλα ένα απλό  συμπέρασμα ότι δίνει κάποιας εξουσίες στις σημερινές κοινότητες  τάχα για αποκέντρωση, βάζει κάποιους επόπτες να είναι  το μάτι του Υπουργού  πρωτεΐνη την απλή αναλογική προκειμένου  να έχουμε παζάρια για την εκλογή δήμαρχου κλπ   

Αλλάζει το όνομα του δήμου Καλαμαριάς και ξανά ονομάζει τον δήμο Καμένα Βούρλα και αυτά όλα στα  237  άρθρα του νομοσχεδίου και στις 324 σελίδες

Δεν κάνει αυτό που χρόνια θέλουν οι δήμοι  ότι όλα τα τοπικά προβλήματα ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκησης  2ον το νερό ,η αποχέτευση ,τα ρέματα .τα πανεπιστήμια κλπ είναι θέματα του κάθε δήμου και τελειώσαμε.  Αυτά είναι τα απλά θέματα που δεν τα δίνει. Σχετικά με  τα οικονομικά κουβέντα όπως παλιά τα ίδια  δεν θα έχουν την αυτοτέλειας και όχι το απλό να τα έχουν και όχι να  ζητιανεύουν κάθε λίγο και λιγάκι και να τρέχουν οι 350 δήμαρχοι στα γραφεία του κάθε Υπουργού για  να ξοδεύονται εκ ευρώ στο πάνε έλα του κάθε δημάρχου

η περιφερειάρχη. Αυτά τα λίγα έτσι  απλά και φιλικά

Υ.Γ. Ίδρυση Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη

O Δήμος Θεσσαλονίκης δύναται, με εκπρόσωπό του, που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να συμμετέχει στην ίδρυση, διοίκηση και λειτουργία της κατά το βελγικό δίκαιο Διεθνούς Ένωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Association Internationale Sans But Lucratif), με την επωνυμία «Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος», με έδρα τις Βρυξέλες και καταστατικό σκοπό την ανέγερση και λειτουργία στην Θεσσαλονίκη Μουσείου του Ολοκαυτώματος

 

WordPress theme: Kippis 1.15