ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θέμα αν υπάρχει σήμερα Ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό σε όλες τις Ελληνικές λουτροπόλει

Προς το Υπουργείο Τουρισμού από τον πανελλήνιο σύλλογο ιαματικών πηγών και λουτροπόλεων Ελλάδας 6.8.2018 Προς το Υπουργείο Τουρισμού

Θέμα: Αναγνωρίσεις ιαματικών πηγών -ενδείξεις και αντενδείξεις σύμφωνα με τις αναγνωρίσεις από την αρμόδια επιτροπή τουρισμού και δημοσίευση στο ΦΕΚ με την υπογραφή της Υπουργού Τουρισμού κυρίας Έλενας Κοντούρα και επισημάνεις από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας.

Υ.Γ. Κοινοποιείται
1ον ΕΟΠΠΥ,
2ον Δήμους,
3ον Ελληνικές λουτροπόλεις,
4ον Ιατρικούς συλλόγους,
5ον Μ.Μ.Ε.

Κυρία Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι εδώ και δυο χρόνια, έχουν αναγνωριστεί μέχρι σήμερα μόνο 42 ιαματικές πηγές από τις 113 που συνολικά έχουν υποβάλει το σχετικό φάκελο στο Υπουργείο Τουρισμού.

Στην αναγνώριση των 50 Ιαματικών  πηγών και στα σχετικά ΦΕΚ της κάθε λουτρόπολης, αναφέρονται το τι θεραπεύει η κάθε ιαματική πηγή και για ποιες ασθένειες έχει ευεργετικά για την υγεία του ανθρώπου αποτελέσματα. Παράλληλα επισημαίνονται και οι αντενδείξεις συγκεκριμένων ασθενειών που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το ιαματικό νερό της κάθε λουτρόπολης.

Την ευθύνη για να μην έχουμε επιβάρυνση της υγείας των λουομένων ή και ανθρώπινα θύματα κατά την διάρκεια της λούσης ή και αργότερα, την έχουν οι διοικήσεις αυτών των λουτρικών μονάδων.

Οι διοικήσεις θα πρέπει να μεριμνούν για την ορθή εφαρμογή του κανονισμού λειτουργιάς που έχει εκδώσει ο ΕΟΤ και προβλέπει την παρουσία του κατάλληλου γιατρού καθώς και το κατάλληλο παραϊατρικό προσωπικό.

Δυστυχώς, έχει διαπιστωθεί ότι σε αρκετές λουτροπόλεις, ότι δεν γίνεται κανένας ιατρικός έλεγχος στον κάθε λουόμενο πριν επισκεφθεί την μπανιέρα ή τις άλλες λουτρικές εγκαταστάσεις.
Κατόπιν αυτού καλούμε:
1ον Το Υπουργείο Τουρισμού να ενημερώνει την κάθε λουτρόπολη, ότι μετά την αναγνώρισή της, τις προδιαγραφές λειτουργίας (προσωπικό κ.τ.λ.) σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργιάς που έχει εκδώσει ο ΕΟΤ.

2ον Τον ΕΟΠΠΥ να μεριμνήσει ώστε οι διοικούντες της κάθε λουτρόπολης να φροντίσουν για την παρουσία του κατάλληλου γιατρού στις εγκαταστάσεις της κάθε λουτρόπολης.
Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε, ότι πάγια θέση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας είναι ότι η ευθύνη διορισμού εξειδικευμένων ιατρών στις λουτροπόλεις θα πρέπει να γίνεται μέσω του δημόσιου συστήματος υγείας (ΕΟΠΠΥ). Πρέπει ακόμα να γίνει σαφές το ποιος θα επιβαρυνθεί με τις δαπάνες του ιατρικού προσωπικού

3ον Τους υπεύθυνους της κάθε λουτρόπολης να έχουν σε εμφανές σημείο, με μεγάλα και έγχρωμα γράμματα, την πιστοποίηση αναγνώρισης της λουτρόπολης, καθώς και τις αντενδείξεις που αναγράφονται επί της αναγνώρισης. Επιπλέον, οι υπάλληλοι θα πρέπει υποχρεωτικά να ενημερώνουν τους λουόμενους, με φυλλάδια ή άλλα μέσα, σχετικά με τα προαναφερθέντα.

Τέλος, για όσες λουτροπόλεις δεν έχουν αναγνωριστεί και έχουν προσωρινή άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ, την ευθύνη σχετικά με τις θεραπευτικές ενδείξεις που «παραδοσιακά» καταγράφονται για την κάθε ιαματική πηγή την έχει ο ΕΟΤ.
Ωστόσο, και σε αυτές τις λουτροπόλεις θα πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό.

Πάνω σε αυτό το ζήτημα καλούμε και τους ιατρικούς συλλόγους να πάρουν θέση, και να μην επιτρέπουν σε καμιά λουτρόπολη να λειτουργεί χωρίς το κατάλληλο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό.

Ως Πανελλήνιος Σύλλογος Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας, διατυπώνουμε αυτές τις επισημάνεις προκειμένου να συμβάλουμε στη βελτίωση της λειτουργίας των ελληνικών λουτροπόλεων, και να ενισχύσουμε την εικόνα του θεραπευτικού τουρισμού στην χώρα μας.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Ανέστης Αναστασιάδης Αχιλλέας Μεταλούλης

 

+2

WordPress theme: Kippis 1.15