ΘΕΜΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟ ΡΟΥΣΦΕΤΗ ΤΣΙΠΡΑ

 Εγώ ξέρω με τους αγώνες που κάναμε σαν σύλλογος κατοίκων τούμπας σαν εφημερίδα Τα Νέα Της Τούμπας σαν Ράδιο φωνή της τούμπες  και στον δήμο άτι το θέμα Αλάνα της Τούμπας στην σημερινή  του μορφή τελείωσε και μάλιστα με τα έργα Ανδρέα Κουράκη  και τώρα μας έρχονται νέα από τον  Υπουργό ΟΤΙ ανακάλυψε άτι εκεί οι στρατιωτικοί έχουν οικόπεδα και ο Υπουργός θα τα παραχωρήσει για την επέκταση του Γηπέδου.

δεν ξέρω τι επέκταση μπορεί να γίνει αλλά δίπλα υπαρχή το κολυμβητήριο  και δεν ξέρω τι επέκταση μπορεί να γίνει επίσης  στην θήρα 8 και εκεί δεν μπορεί να γίνει επέκτασης διότι είναι ο Δρόμος ελπίζω άτι με το ήλο θέμα θα ασχοληθώ το δημοτικό σύμβουλοι.

WordPress theme: Kippis 1.15