ΤΑ ΤΕΡΤΙΠΙΑ ΤΟΥ ΥΠΈΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΝ

Προσοχή:Σε περίπτωση που Συνδυασμός Υποψήφιου Δημάρχου περιλαμβάνει και Υποψήφιους σε Κοινότητες (βάσει της παρ.7 του αρ.18 Α που προαναφέραμε), η ποσόστωση των Υποψήφιων στις Κοινότητες από κάθε φύλο υπολογίζεται για κάθε Κοινότητα χωριστά, ώστε να είναι νόμιμος ο Συνδυασμός στις εν λόγω Κοινότητες.

Κατωτέρω μπορείτε να δείτε τους δύο Πίνακες με τον ελάχιστο και το μέγιστο αριθμό Υποψήφιων Συμβούλων ανά περίπτωση, όπως προκύπτουν από την προαναφερθείσα νομοθεσία:

ΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ελάχιστος και Μέγιστος Αριθμός

Υποψήφιων Συμβούλων Κοινοτήτων

Κοινότητα

(μόνιμος πληθυσμός)

Συμβούλιο (έδρες)Ελάχιστος Αριθμός ΥποψήφιωνΜέγιστος Αριθμός Υποψήφιων
301 – 2.0005μελές58
2.001 – 10.0007μελές711
10.001 – 50.00011μελές1117
50.001 και άνω15μελές1523

 

 

ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΦΥΛΩΝ

Ελάχιστος και Μέγιστος Αριθμός Υποψήφιων Συμβούλων Κοινότητας

ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΦΥΛΟ

Κοινότητα(μόνιμος πληθυσμός)Ελάχιστος Αριθμός ΥποψήφιωνΣυμβούλων ΚοινότηταςΕλάχιστοςΑριθμός Υποψήφιωναπό κάθε φύλο Μέγιστος Αριθμός ΥποψήφιωνΣυμβούλων ΚοινότηταςΕλάχιστοςΑριθμός Υποψήφιωναπό κάθε φύλο
301 – 2.00052 83
2.001 – 10.00073 114
10.001 – 50.000114 177
50.001 και άνω156 239

 

 

WordPress theme: Kippis 1.15