Διεκδικώντας πατρίδες οι Έλληνες στην Αμερική και τα προβλήματα τους 

Το 2021 ο Ελληνισμός γιόρτασε την συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση που ελευθέρωσε το Εθνος και ίδρυσε το κράτος των Ελλήνων. Το 2022 ο Ελληνισμός τιμά τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή και τον διωγμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Μέσα σε αυτά τα 100 μόλις χρόνια, οπότε ο Ελληνισμός κέρδισε μια πατρίδα και έχασε μια άλλη, σκιαγραφείται και η διπλή πορεία της κινητικότητάς του από την μετανάστευση στην προσφυγιά.

Στην μια μεριά, βρίσκεται μια ιστορία επιτυχίας, αφού η Επανάσταση βασίστηκε εν πολλοίς στην δόξα και την ισχύ των Ελλήνων που είχαν κατακτήσει επαγγελματική, οικονομική, και πολιτική δύναμη μακριά από την υπόδουλη πατρίδα. Στην άλλη, βρίσκεται η αμιγής τραγωδία της προσφυγιάς, καθώς ένα από τα λαμπρότερα τμήματα του Ελληνισμού μετατράπηκε σε πρόσφυγες, ανεπιθύμητους στα μάτια των ίδιων των συμπατριωτών τους. Στο χρονικό και αναλυτικό ενδιάμεσο βρίσκονται και τα μεταναστευτικά ρεύματα των Ελλήνων προς τα σύγχρονα κράτη της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ωκεανίας, και, ασφαλώς, της Αμερικής. Η Ομογένεια στην Αμερική είναι ίσως το λαμπρότερο παράδειγμα της νεότερης ιστορίας μετανάστευσης των Ελλήνων. Στο πρόσφορο έδαφος αυτής της κοινωνίας, οι Ελληνες συχνά αναρριχήθηκαν στην κορυφή του επιχειρηματικού, του επιστημονικού, και του οικονομικού κατεστημένου. Ακόμη, όμως, και αν κατέληξαν εκεί, μετανάστες πρώτης, αλλά κυρίως δεύτερης και μετέπειτα γενεών, η πορεία τους ξεκίνησε από τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σχεδόν κάθε εθνική ομάδα που αναζήτησε ένα καλύτερο μέλλον στην χώρα των ευκαιριών.

WordPress theme: Kippis 1.15