Οι γυναίκες που τα έβαλαν με τον Λουκασένκο Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, Μαρία Κολεσνίκοβα, Βερόνικα Τσεπκάλο. Τρεις γυναίκες που τόλμησαν να αναμετρηθούν με το καθεστώς Λουκασένκο τιμώνται με το Βραβείο Καρλομάγνου.

WordPress theme: Kippis 1.15