ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

30 Μαρτίου

«Διεθνής ημέρα μηδενικών αποβλήτων»

Σε συνέχεια πρότασης που υπέβαλε η Τουρκία

το προηγούμενο έτος και την αποδοχή της από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η «Διεθνής ημέρα μηδενικών αποβλήτων» γιορτάζεται πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2023. Το περασμένο έτος, η Τουρκία υπέβαλε πρόταση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την κατάρτιση σχεδίων αειφόρου ανάπτυξης. Έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευση του ΟΗΕ, η 30η Μαρτίου γιορτάζεται πλέον παγκοσμίως, ως η Διεθνής ημέρα μηδενικών αποβλήτων.

 

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μηδενικά απόβλητα (ZeroWasteProject)» το οποίο και εισηγήθηκε, η Τουρκία ξεχωρίζει ως παράδειγμα όσον αφορά όλα τα έργα με θέμα την οικολογία και την προστασία της φύσης που προκαλούν έντονο ενδιαφέρον σε ολόκληρο τον κόσμο. Το έργο αποσκοπεί στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, στην αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων, στην αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση της δημιουργίας αποβλήτων εξετάζοντας τα σχετικά αίτια, καθώς και στη συλλογή και ανάκτηση αποβλήτων ξεχωριστά στην πηγή.

 

Οι πανάρχαιες αρχές βιωσιμότητας της τουρκικής κουζίνας

εμπνέουν τον κόσμο

Η φιλοσοφία μηδενικών αποβλήτων αποσκοπεί στην εξάλειψη των αποβλήτων σε όλες τις πτυχές της ζωής και προϋποθέτει την εφαρμογή πρακτικών μηδενικών αποβλήτων στην κουζίνα. Η κουζίνα μηδενικών αποβλήτων –μια απαίτηση που υπαγορεύει η σημερινή κατάσταση του περιβάλλοντος– αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τουρκικής μαγειρικής εδώ και πολλές γενιές.

 

Βιώσιμος τουρισμός στην Τουρκία

Η Τουρκία αναδείχθηκε ως παράδειγμα προς μίμηση σε όλο τον κόσμο υπογράφοντας σύμβαση συνεργασίας με το Συμβούλιο Παγκόσμιου Αειφόρου Τουρισμού (GSTC)[1], την κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα για το περιβάλλον και την αειφορία, προκειμένου να καταρτίσει ένα Εθνικό πρόγραμμα αειφόρου τουρισμού.

 

Στο πλαίσιο της Σύμβασης, και με στόχο την αναδιάρθρωση του κλάδου του τουρισμού στα επόμενα τρία έτη, η Τουρκία είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που «σηκώνει τα μανίκια» προκειμένου να αναπτύξει ένα εθνικό πρόγραμμα αειφόρου τουρισμού υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης της χώρας. Το Πρόγραμμα, το οποίο παρουσιάστηκε πέρυσι, αποσκοπεί να μεγιστοποιήσει τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για τον ντόπιο πληθυσμό, να ενισχύσει την πολιτισμική κληρονομιά και να προστατέψει τη βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα και το φυσικό κάλλος της χώρας, μειώνοντας τη ρύπανση και διασφαλίζοντας τη διατήρηση των πόρων. Βάσει του Προγράμματος αειφόρου τουρισμού, το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά για τις εγκαταστάσεις διαμονής, η σταδιακή μετάβαση αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2030. Χάρη στον αποτελεσματικό σχεδιασμό της αειφορίας, οι εγκαταστάσεις διαμονής ενθαρρύνονται ώστε να βελτιώσουν τις προσπάθειές τους που αποσκοπούν στην αειφορία με συνεπή τρόπο. Προς αυτή την κατεύθυνση, και βάσει της εγκυκλίου της 15ης Νοεμβρίου 2022 που εξέδωσε το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, όλες οι εγκαταστάσεις διαμονής

[1]Το Συμβούλιο Παγκόσμιου Αειφόρου Τουρισμού (GSTC) θεσπίζει και ελέγχει πρότυπα παγκόσμιας αειφορίας, γνωστά και ως Κριτήρια GSTC. Τα Κριτήρια GSTC δημιουργήθηκαν προκειμένου να εξασφαλίσουν ενιαία αντίληψη της έννοιας του αειφόρου τουρισμού. Τα κριτήρια προορισμών του GSTC, ή «GSTC-D», είναι το ελάχιστο επίπεδο προδιαγραφών που πρέπει να ικανοποιεί ένας τουριστικός προορισμός. Τα κριτήρια αειφορίας οργανώνονται γύρω από τέσσερα κύρια θέματα: την αειφόρο διαχείριση, τις κοινωνικο-οικονομικές επιδράσεις, τις πολιτισμικές επιρροές και τις περιβαλλοντικές επιρροές. Αυτά τα θέματα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν σε ολόκληρο το φάσμα του κλάδου του τουρισμού.

 

WordPress theme: Kippis 1.15