ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (Ε.Δ.Ι.Α.) 1940-1974 Κ.-Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Μ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6952/2007 ΕΔΡΑ: Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αμύνης  27,  Τ.Κ. 546 21 τηλ. επικοινωνίας: 2310215552/6974016884, 2313317882  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (Ε.Δ.Ι.Α.) 1940-1974 Κ.-Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αμύνης 27, www.edia-makedonias.gr Α.Μ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6952/2007  

WordPress theme: Kippis 1.15