Καμένα Βούρλα  4/7/2021     ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                                                    ΠΡΟΣ   Δρ. Χημικός                                                              ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ Δημοτικός Σύμβουλος                                                     ΔΗΜΩΝ-ΜΕΛΩΝ  Σ.Δ.Ι.Π.Ε. Καμένων Βούρλων  2011-2019                                                Κοινοποίηση: Μέλος Σ.Δ.Ι.Π.Ε. 2011-2014                                           1. Υπουργό Τουρισμού Μέλος Αναπτυξιακής Ελληνικής                     2. Συλλόγους Ξενοδόχων & Ενοικιαζόμενων

WordPress theme: Kippis 1.15