Πανελλήνιος Σύλλογος «ΟΙ ΦΙΛΟΙ» των Ιαματικών πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας Προς Ν.Π.Ι.Δ. «ΤΙΕΔΑ» Α.Ε. του δήμου Αλεξανδρούπολης σχετικά με εξώδικη διαμαρτυρία της 19-07-2021. Αγαπητοί-τές κύριοι -ιες Με ιδιαίτερη έκπληξη και απορία λάβαμε την εξώδικο διαμαρτυρία σας. Προφανώς η έλλειψη γνώσης από μέρους σχετικά με την λειτουργία και τους στόχους μας … Continue reading

WordPress theme: Kippis 1.15